Culinary

Cuisine has always been on very high level in Soča valley and thats brings guests back over and over again. Besides Hiša Franko, with the best Chef in the world of 2017 Ana Roš, here is a lot of great restaurants offering al kind of food. Local food, with Kobariški štruklji, Tolmin chees and Soča trout is real treat, which shows tradition of great cousine, carrying from generation to generation. Hiše Franko z najboljšo kuharico leta 2017 na svetu, Ano Roš, so tukaj številne odlične restavracije (Topli Val, Kotlar, Hiša Polonka...) . Lokalna hrana, na čelu s kobariškimi štruklji, tolminskim sirom in Soško postrvjo je prava poslastica, kar priča o tradiciji odlične kulinarike, ki se prenaša iz roda v rod.